Withkacy Zaborniak

ur. w 1968 r. w Mielcu. Od ponad 20 lat jego drugą ojczyzną jest Grecja. Debiutował tomikiem Piętno umęczonej ziemi (2012),

w Fundacji Duży Format wydał tomik wierszy Chiaroscuro (2015).

Powrót