Paweł Baranowski

ur. w Gdyni 1972 r. W latach 1994-97 związany z Inicjatywą Poetycką „Almanach", 2007/8 z Grupą Literacką "Polaris" (Londyn). Publikacje m. in.: Biblioteka Rękopisów GTPS, „Autograf”, „Tygiel Kultury”, „RzeczPospolita Kulturalna”, „Dziennik Polski” (Londyn), "Poezja dzisiaj", KA "Bliza", "Menażeria", "Akant", "Fabularie".
Inicjator Przystani Poetyckiej „Strych”, współinicjator Przeglądów „Połowy Poetyckie” w Gdyni.
Honorowa nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za animację kultury (2005 r.)
Wydane zbiory wierszy: „Prześwity” (wyd. Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków, 2005 r.), „Ziemia Obiecana”(wyd. Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków, 2007 r.), "London aj". (Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki&Oficyna Wydawnicza Tysiąclecia, Gdańsk, 2011 r.), „Obchodzi” (wyd. K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów, Brzeg, 2019 r.) i "Exity" (Fundacja Duży Format, Warszawa 2021)

Powrót