Mieczysław Zyner

absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Długoletni dyrektor kultowego niegdyś Grand Hotelu w Łodzi. Autor tomików poezji: Zjawy, Bez adresu i Wiersze w cieniu (FDF, 2017) oraz prozy Fascynacje i Reflesenty (FDF, 2018).

Powrót