Joanna Danuta Bieleń

ur. 1967 roku w Dzierżoniowi, zm. 2016 roku. Publikacje w kwartalniku literacko-artystycznym Szafa, PKPzin, Kozirynek,

L’esperance, exspress-miejski.pl oraz INTER - literatura, krytyka, kultura.Publikacje w kilkunastu antologiach.

Wyróżnienia w konkursach poetyckich.

Tomiki poezji Tylko drzewa wszystko słyszą w formie e-book (Wydawnictwo Goneta) i Słowa skierowane do najbliższego boga (Fundacja Duży Format, Warszawa 2014)

Powrót