Jarosław Jabrzemski

poeta, redaktor tomików poetyckich, autor Dyptych ciułaczy (Kraków 2013), Egzuwia Egzekwie (Fundacja Duży Format, Warszawa 2014), Mistrz wycinanki (Fundacja Duży Format, Warszawa 2017)

Powrót