Jarosław Jabrzemski

poeta, redaktor tomików poetyckich, autor Dyptych ciułaczy (Kraków 2013), Egzuwia Egzekwie (Fundacja Duży Format, Warszawa 2014), Mistrz wycinanki (Fundacja Duży Format, Warszawa 2017), Kiedy poecie śnią się motyle (Fundacja Duży Format, Warszawa 2019).

Powrót