Emma Andijewska

(1931) – ukraińska poetka, prozaiczka i malarka. Urodziła się w mieście Stalino (obecnie Donieck), ale od 1943 roku mieszka na emigracji, początkowo w USA, a obecnie w Niemczech. Autorka wielu książek poetyckich i prozatorskich, wydawanych zarówno na Ukrainie, jak i zagranicą. Ukraińskie czasopismo „Ji” ogłosiło rok 2004 Rokiem Emmy Andijewskiej i przez ponad 12 miesięcy publikowało fragmenty jej utworów oraz omówienia twórczości. W roku 2018 została laureatką najważniejszej ukraińskiej nagrody literackiej – Państwowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki. W Polsce jej wiersze znalazły się w antologii „Wiersze zawsze są wolne. Poezja ukraińska w przekładach Bohdana Zadury” (2004), były też publikowane w „Wakacie”, „Arteriach” i Babińcu Literackim (tłum. Aneta Kamińska). 

 

Powrót