Cezary Lipka

urodzony w 1964 roku w Parczewie, absolwent Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie.

Okazjonalnie zajmuje się publicystyką i krytyką literacką. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów opublikowanych na łamach ogólnopolskich czasopism. Wybrane prace autora zostały opublikowane w książce Polska-Węgry. Wspólne dziedzictwo, Instytut Teologiczny w Sandomierzu, 2007 r.

Tomiki wierszy: Gloria victis (Oficyna Poligraficzno-Wydawnicza Adam, Warszawa 2005), Klub samotnych serc (Heliodor, Łomianki 2010), Głosy z zaświatów (2012) publikowane na stronie czasopisma Pedagogika Katolicka oraz Między Krymem a Jerozolimą (Fundacja Duży Format, Warszawa 2017)

Powrót