Fundacja

Fundacja

Fundacja powstała w październiku 2013. Jest kontynuacją i rozszerzeniem kilku, wcześniej prowadzonych projektów na rzecz upowszechniania literatury, kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Promujemy poezję, prozę oraz szeroko rozumianą sztukę poprzez tradycyjne publikacje książkowe, spotkania autorskie, wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, działania artystyczne.

Aby dotrzeć do młodszego pokolenia i osób mieszkających daleko od dużych miast, prowadzimy działania promocyjne w Internecie, organizujemy spotkania i warsztaty w całej Polsce, publikujemy książki w formie elektronicznej.

Chcemy ocalić od zapomnienia poetów i prozaików XX wieku oraz dać szansę młodym twórcom.

Cele Fundacji:

  • Promocja literatury i sztuki w tym działań niszowych, awangardowych, niekomercyjnych.
  • Organizowanie, wspieranie i animowanie inicjatyw: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i społecznych.
  • Stwarzanie szans dla wszechstronnego rozwoju twórców.
  • Prezentacja twórczości, w szczególności wspieranie młodych i zdolnych twórców oraz żyjących, zapomnianych pisarzy i artystów.
  • Edukacja artystyczna i literacka dzieci i młodzieży.
  • Wyrównanie szans dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez warsztaty literackie i artystyczne oraz spotkania i prezentacje współczesnej sztuki i literatury.

zespół

Czachorowski

Rafał T. Czachorowski

prezes fundacji

Poeta, prozaik, redaktor i wydawca. Urodzony w Warszawie. Założyciel i wydawca PoeciPolscy.pl – działającej od 2010 roku witryny promującej poezję.
Od 2012 roku prowadzi cotygodniową, autorską audycję radiową Literacki wolny eter w Radiu Wnet. W 2013 stypendysta Miasta Stołecznego Warszawy w dziedzinie upowszechniania kultury – cykl warsztatów literackich dla dzieci.
Założyciel Fundacji Duży Format.

Daria FDF

Daria K. Kompf

dyrektor kreatywny

Artysta plastyk, projektant. Redaktor kreatywny w Poecipolscy.pl. Koordynator działań animujących kulturę. Działa również z zagadnieniami typografii i tworzenia wizerunku, publikacji literatury oraz ilustrowania i projektowania książek. Współtworzy projekty promujące współczesną kulturę polską. Od 2013 r. związana z Fundacją Duży Format.
  

J Jabrzemski fot A Luszczyk bw

Jarosław Jabrzemski

redaktor

ocenia propozycje wydawnicze, redaguje książki, był członkiem jury w 4. i 7. Konkursie Poetyckim Fundacji Duży Format. Poeta, autor m.in. Egzuwia Egzekwie i Mistrz wycinanki

rozewicz2

Rafał Różewicz

redaktor

ocenia propozycje wydawnicze, redaktor książek, felietonista na PoeciPolscy.pl - cykl W ogródku Różewicza. Poeta, autor m.in. Państwo przodem

kotowska

Aleksandra Kotowska

korektorka, wolontariuszka

Absolwentka filologii polskiej, współpracuje z Fundacją m.in. jako korektorka i osoba od zadań specjalnych, jak również zawiaduje księgarnią festiwalową podczas Festiwalu Dużego Formatu.

Dawid Olejnik

Dawid Olejnik

recenzje

Pisze wiersze i prozę. Jego teksty publikowane były na łamach ogólnopolskiego tygodnika ,,Angora”, w części poświęconej tematyce wierszy. Kilku z nich nadano formę piosenek. Współpracował z portalem TwojaEuropa.pl. Obecnie prowadzi blog poświęcony zagadnieniom związanym z literaturą, ale nie tylko. Współpracuje z kilkoma grupami tematycznymi zajmującymi się poezją - ,,W deszczu metafory”, ,,W zwierciadle ciszy”, ,,Kształty słów” oraz z grupą ,,Kształty słów – Akademia Felietonu”, skupioną na tej właśnie tematyce. Jego teksty można również przeczytać w antologiach: ,,W deszczu metafory”(wyd. KryWaj 2017), ,,w zwierciadle ciszy” (wyd. KryWaj 2017), ,,W deszczu melancholii” (wyd. KryWaj 2017), ,,Poeci Polscy 2017” (wyd. Pisarze.pl 2017).


W Fundacji Duży Format pisze recenzje naszych książek.

Powrót